Eerder stoppen met hormoontherapie verbetert kwaliteit van leven

 Dans Non classé

Eerder stoppen met hormoontherapie verbetert kwaliteit van leven

De meerwaarde bestaat uit een langere tijd tot progressie en een grotere clinical benefit met minder trombo-embolische complicaties. Vrouwen met uitzaaiingen die de endocriene therapie als palliatieve behandeling krijgen, gebruiken de medicijnen in het algemeen levenslang om de tumor te onderdrukken. Bij uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker kun je anti-hormonale therapie krijgen om je klachten te verminderen.

  • Een aromataseremmer remt de aanmaak van oestrogeen op deze plekken.
  • Van welke bijwerkingen je last krijgt en hoe erg je er last van hebt, verschilt per persoon.
  • Aan de andere kant worden aromataseremmers (AI’s) gebruikt om postmenopauzale vrouwen en mannen met ER-positieve borstkanker te behandelen.
  • Na de overgang is de oestrogeen- en progesteronspiegel echter flink afgenomen.

Hierbij is er een selectie, omdat alleen die patiënten geïncludeerd zijn, die na 2-3 jaar tamoxifengebruik nog ziektevrij zijn. Tot dit type sequentiestudies behoren de IntergroupExemestaneStudy (IES), de Italian Tamoxifen Anastrozole (ITA) studie, en de ArimidexNolvadex 95 (ARNO-95) studie. Het gebruik van hormoontherapie, vijf jaar na behandeld te zijn voor borstkanker in een vroeg stadium, heeft in de meeste gevallen nauwelijks toegevoegde waarde. Onnodige bijwerkingen, waaronder gewrichtspijn en stemmingswisselingen, kunnen voorkomen worden door de duur van de therapie te verkorten.

NADINA-trial: een van de elf belangrijkste studies voor 2024 volgens Nature Medicin

Voor u beiden is het belangrijk dat er aandacht is voor de verschillende gevoelens en behoeften. Door de behandeling met endocriene therapie kan uw haar dunner worden. Echter bij endocriene therapie zie je nooit volledige kaalheid zoals wel bij chemotherapie gebeurt. Ongeacht cabergoline de temperatuur komen opvliegers zowel overdag als ’s nachts, binnens- en buitenshuis voor. Er zijn vrouwen die zo nu en dan een opvlieger hebben; anderen worden er vele malen per dag door overvallen. Ook ’s avonds en ’s nachts kunnen deze opvliegers zich voordoen.

Hormonen zijn stoffen die in het lichaam boodschappen overbrengen. Ze geven opdrachten om bepaalde processen in gang te zetten of te stoppen. Een aantal organen in ons lichaam heeft hormonen nodig om goed te kunnen werken. Sommige organen hebben dit ook nodig voor hun groei en ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn de borstklier, schildklier, prostaat en het slijmvlies van de baarmoeder.

Bij vruchtbare vrouwen komen de vrouwelijke geslachtshormonen (oestrogenen) uit de eierstokken. De werking van de eierstokken kan (tijdelijk) stilgelegd worden met medicijnen. Dit zijn LHRH-agonisten, elke een tot drie maanden krijg je een injectie.

Tijdsafhankelijke analyse

Er is een duidelijke relatie tussen hormonale verandering en hoofdpijn. Hoe het komt dat hormonen hoofdpijn of migraineaanvallen beïnvloeden is onbekend. Deze klachten kunt u ook hebben als u al in de overgang bent. Neem voor meer informatie over een vergiftiging met exemestaan contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Zo nodig vóór gebruik de postmenopauzale toestand door bepaling van de spiegels van FSH, LH en estradiol vastgestellen.

  • De meest gebruikte hormoonpreparaten zijn antihormonen (1) en aromataseremmers (2).
  • Hoe langer ze aromataseremmers krijgen in verhouding tot tamoxifen, hoe groter de winst.
  • Dit is de reden waarom medisch oncologen zich bedienen van de hormonale therapie.
  • Voorbeelden van aromataseremmers zijn anastrozol (meerdere merknamen), letrozol (meerdere merknamen) en exemestaan (Aromasin®).

Al meer dan twintig jaar is farmacotherapie met tamoxifen de gouden standaard bij de endocriene behandeling van hormoonreceptorpositieve borstkanker. Nieuwe geneesmiddelen voor dit type borstkanker zijn de aromataseremmers, die de omzetting van androgenen in oestrogenen door het enzym aromatase remmen. Anastrozol, letrozol en exemestaan behoren tot deze klasse geneesmiddelen. Bij postmenopauzale vrouwen is aromatase de enige bron van oestrogenen en remming hiervan door aromataseremmers leidt bij hen tot vrijwel niet-detecteerbare oestrogeenspiegels in het bloed.

Hoe langer ze aromataseremmers krijgen in verhouding tot tamoxifen, hoe groter de winst. In andere gevallen van endocriene therapie (zoals bij tamoxifen) kan de vruchtbaarheid bij vrouwen die nog niet in de overgang zijn gekomen, wel voortbestaan. Tijdens endocriene therapie mag u niet zwanger raken, aangezien de medicatie schadelijk kan zijn voor de ongeboren vrucht. Daarom is het belangrijk om voor goede voorbehoedsmiddelen te zorgen.

De studies hanteerden allemaal een ander chemotherapieschema. De nieuwe EBCTCG-analyse borduurt voort op de kennis die is verkregen uit eerdere meta-analyses van de onderzoeksgroep. Tamoxifen was de eerste specifieke hormoontherapie die werd gebruikt bij de behandeling van borstkanker en die significant klinisch succes vertoonde6. Dit medicijn wordt gebruikt bij de behandeling van premenopauzale en postmenopauzale vrouwen, evenals mannen bij wie borstkankerbiopsieën verhoogde niveaus van de oestrogeenreceptor vertoonden. Tamoxifen blokkeert de oestrogeenreceptoren op de kankercellen. Op deze manier is oestradiol nog steeds in normale hoeveelheden in het lichaam aanwezig, maar kan het de kankercellen niet activeren om verder te groeien (zie diagram).

Informatie over dit artikel

Rond de overgang produceren de eierstokken steeds minder oestrogeen en op een gegeven moment houdt de aanmaak van oestrogeen in de eierstokken helemaal op. Het is echter niet zo dat er vanaf dat moment helemaal geen oestrogeen meer in het lichaam aangemaakt wordt. De bijnieren produceren namelijk mannelijke hormonen, androgenen.

Aromataseremmer als antihormonale therapie

Wanneer werd gekeken naar het moment van het optreden van een recidief, bleek dat aromataseremmers met name in de eerste jaren (0-4) effectiever waren dan tamoxifen. Er was echter geen significant verschil in de borstkankermortaliteit, met 7,2 versus 6,8% na een mediane follow-up van 8 jaar. Wel traden meer botfracturen op bij de patiënten die waren behandeld met aromataseremmers (5 vs. 3,8% na mediaan 5 jaar). De meta-analyse gebruikte individuele patiëntdata van ABCSG 12, SOFT, TEXT en HOBOE. Aan deze studies namen in totaal 7.030 patiënten deel en de mediane follow-up was 8,0 jaar. In SOFT, TEXT en HOBOE werden patiënten gerandomiseerd naar 5 jaar een aromataseremmer of tamoxifen en in ABCSG 12 naar 3 jaar een aromataseremmer of tamoxifen.

Recent Posts

Laisser un commentaire

0